On Sale At skincaredirectory.org!

Chalkis


Euboea, Chalcis (Chalkis) AE11 "Hera Facing & Eagle, Serpent" Fine

$33.54


Euboea (Euboia), Chalkis (Chalcis) AE16 "Female Right & Eagle" Trident Rare gVF

$232.67


FORVM VF Tetrarchy of Chalkis Coele Syria Ptolemaios 85-40 BC AE19

$161.00


EUBOEA, Chalkis. Circa 338-308 BC. AR Drachm (16 mm, 3.42 gm)

$75.65


Chalkis, Euboia. AR Drachm (15 mm, 3.50 g), c. 338-308 BC

$75.65


Chalkis, Euboia. AR Drachm (16 mm, 2.94 g), c. 338-308 BC

$75.65


Chalkis, Euboia. AR Drachm (16 mm, 3.38 g), c. 338-308 BC

$75.65


CHALKIS in EUBOEA 290BC Hera Eagle Serpent Authentic Ancient Greek Coin i48792

$70.00


Syri a, Chalkis ad Libanon AE 19 of Ptolemaios, Tetrarch "Zeus & Dioscuri" Rare

$114.78


CHALKIS in EUBOIA 290BC Nymph Eagle Serpent Silver Greek Drachm Coin i57934

$220.00


EUBOIA, Chalkis. Circa 338-308. AR Drachm (16mm, 3.46 g).

$75.65


EUBOIA, Chalkis. Circa 338-308. AR Drachm (16mm, 3.42 g)

$75.65


CHALKIS in EUBOEA 290BC Hera Eagle Serpent Authentic Ancient Greek Coin i48793

$60.00


EUBOEA, Chalkis. Circa 338-308 BC. AR Drachm (16 mm, 3.47 gm)

$75.65


CHALKIS in EUBOEA 338BC Hera Eagle RARE Authentic Ancient Greek Coin i48806

$140.00


Chalkis, Euboia. AR Drachm (17 mm, 3.30 g), c. 338-308 BC.

$75.65


Chalkis, Euboia. AR Drachm (16 mm, 3.45 g), c. 338-308 BC

$75.65


Chalkis in Euboea 300BC Greek Coin Hera sister and wife of Zeus Eagle i38733

$75.51


CHALKIS in EUBOEA 290BC Hera Eagle Serpent Authentic Ancient Greek Coin i48798

$170.00


Ptolemy I of Kingdom in CHALKIS Coele Dioscuri Gemini Ancient Greek Coin i56313

$170.00


CHALKIS in EUBOEA 290BC Hera Eagle Serpent Authentic Ancient Greek Coin i48794

$70.00


CHALKIS in EUBOEA 290BC Hera Eagle Authentic Ancient Greek Coin i45477

$50.00


CHALKIS in EUBOEA 290BC Hera Eagle Serpent Authentic Ancient Greek Coin i48795

$130.00


CHALKIS in EUBOEA 290BC Hera Eagle Serpent Authentic Ancient Greek Coin i48797

$120.00


CHALKIS Euboea 300BC HERA & EAGLE SERPENT Rare Greek Coin i22292

$155.20


CHALKIS in EUBOEA 290BC Hera Eagle Serpent Authentic Ancient Greek Coin i48796

$180.00


Chalkis Euboia 300BC. Head of Hera, Eagle caring serpent. Ancient Greek. Rare

$95.00


CHALKIS in EUBOEA 171BC RARE R2 Eagle Galley Authentic Ancient Greek Coin i53616

$210.00


FORVM VF Chalkis Tetrarch Lysanias 40-36 BC AE18 Athena Nikephoros

$127.00


FORVM Kingdom of Chalkis Coele Syria Tetrarch Lysanias 40-36 BC AE21

$155.00